Zaznacz stronę

Oferta

 

Tłumaczenie pisemne w formacie zwykłym

z języka niemieckiego/angielskiego i na język niemiecki/angielski (przekład tekstów nie wymagający poświadczenia przez tłumacza przysięgłego).

 

  • życiorysy
  • listy motywacyjne
  • streszczenia

Tłumaczenie pisemne w formacie poświadczonym

„przysięgłym”/”uwierzytelnionym” z języka niemieckiego/angielskiego i na język niemiecki/angielski (przekład tekstów wymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia takie są opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, są specjalnie zabezpieczone, pieczęcie znajdujące się na dokumentach są szczegółowo opisane, każdy element dokumentu np. zamazana litera, czy zniszczony papier musi być opatrzony odpowiednim komentarzem tłumacza przysięgłego).

 

  • dokumenty sądowe (wyrok, akt oskarżenia)
  • akty notarialne (umowy spółek)
  • akty urzędu stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu)
  • zaświadczenia o zatrudnieniu
  • świadectwa, dyplomy szkolne
  • dokumenty samochodowe

Tłumaczenie ustne konsekutywne

(osoba, której wypowiedź jest tłumaczona robi przerwę po kilku zdaniach wypowiedzi, tak, aby tłumacz mógł ją przetłumaczyć).
BIURO TŁUMACZEŃ MIR
siedziba firmy:
ul. Pachnąca 95 m 21, 02-790 Warszawa

przyjmowanie zleceń (poniedziałek-czwartek):
ul. Kościuszki 10/ Lokal 1, 05-500 Piaseczno

Nasz adres
ul. Sarmacka 1a m167,
02-972 Warszawa
tel. kom. +48 728 390 326